Aria2 là một mã nguồn mở và tiện ích tải xuống dòng lệnh đa giao thức & đa máy chủ nhẹ miễn phí dành cho Windows, Linux và Mac OSX.

Nó có khả năng tải xuống các tệp từ nhiều giao thức và nguồn bao gồm HTTP / HTTPS, FTP, BitTorrent và Metalink. Nó cải thiện tốc độ tải xuống bằng cách sử dụng băng thông tải xuống tối đa và tăng tốc trải nghiệm tải xuống của bạn.

Đặc trưng

 • Tải xuống đa kết nối – Nó có thể tải xuống một tệp từ nhiều nguồn / giao thức và cố gắng sử dụng băng thông tải xuống tối đa của bạn và cải thiện trải nghiệm tải xuống tổng thể.
 • Nhẹ – Không tốn nhiều bộ nhớ và CPU. Tải xuống HTTP / FTP chỉ sử dụng bộ nhớ 4 MB và 9 MB cho tải xuống BitTorrent.
 • Ứng dụng khách BitTorrent hoàn toàn nổi bật – Ứng dụng khách BitTorrent đầy đủ tính năng hỗ trợ DHT, PEX, Mã hóa, URI nam châm, Web-Seeding, Tải xuống có chọn lọc, Local Peer Discovery và UDP tracker.
 • Metalink Enabled – Nó hỗ trợ Metalink phiên bản 4 và 3, cung cấp xác minh tệp để tích hợp HTTP / FTP / SFTP / BitTorrent và các cấu hình khác nhau cho vị trí, ngôn ngữ, hệ điều hành, v.v.
 • Điều khiển từ xa – Hỗ trợ giao diện RPC để điều khiển quá trình aria2. Các giao diện được hỗ trợ là JSON-RPC (qua HTTP và WebSocket) và XML-RPC.

Xin lưu ý, chúng ta không nên coi aria2 là sự thay thế của các ứng dụng khách wget, curl hoặc torrent, mà nên coi là một sự thay thế với nhiều tùy chọn hỗ trợ và tải xuống hơn.

Cài đặt Trình quản lý tải xuống dòng lệnh Aria2 trong Linx

Bài viết này giải thích cách cài đặt tiện ích tải xuống dòng Aria2 trong hệ thống RHEL, CentOS, Fedora và Debian, Ubuntu, Linux Mint với một số kỹ thuật tải xuống hữu ích và cách sử dụng.

Trên RHEL / CentOS / Fedora

Trước tiên, bạn cần tải xuống và kích hoạt kho EPEL trong hệ thống RHEL / CentOS. (Lưu ý: Người dùng Fedora không cần thêm bất kỳ kho lưu trữ nào, chỉ cần cài đặt aria2 bằng lệnh dnf như hình minh họa).

# dnf install aria2

Cài đặt Aria2 từ kho lưu trữ EPEL được kích hoạt trong hệ thống của bạn bằng cách sử dụng công cụ lệnh YUM.

# yum install epel-release -y
# yum install aria2 -y
Đầu ra mẫu:
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.mirrors.estointernet.in
 * elrepo: mirror-hk.koddos.net
 * epel: repos.del.extreme-ix.org
 * extras: centos.mirrors.estointernet.in
 * updates: centos.mirrors.estointernet.in
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package aria2.x86_64 0:1.18.10-2.el7.1 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==========================================================================================================================
 Package                     Arch        Version        Repository      Size
==========================================================================================================================
Installing:
 aria2                      x86_64       1.18.10-2.el7.1    epel         1.3 M

Transaction Summary
==========================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 1.3 M
Installed size: 4.1 M
Downloading packages:
aria2-1.18.10-2.el7.1.x86_64.rpm                                    | 1.3 MB 00:00:01
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : aria2-1.18.10-2.el7.1.x86_64                               1/1 
 Verifying : aria2-1.18.10-2.el7.1.x86_64                               1/1 
Installed:
 aria2.x86_64 0:1.18.10-2.el7.1

Complete!

Trên Debian / Ubuntu / Linux Mint

$ sudo apt-get install aria2
Đầu ra mẫu
[email protected]:~$ sudo apt-get install aria2
[sudo] password for ravisaive: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 ksysguardd libruby1.9.1 ruby1.9.1
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 libc-ares2
The following NEW packages will be installed:
 aria2 libc-ares2
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 234 not upgraded.
10 not fully installed or removed.
Need to get 1,651 kB of archives.
After this operation, 4,536 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy/main libc-ares2 i386 1.10.0-2 [38.3 kB]
Get:2 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy/universe aria2 i386 1.17.0-1 [1,613 kB]
Fetched 1,651 kB in 7s (235 kB/s)

Lưu ý: Đôi khi, kho lưu trữ mặc định không cung cấp phiên bản mới nhất. Vì vậy, trong trường hợp đó, bạn có thể cần phải biên dịch và cài đặt nó từ gói nguồn như được hiển thị ở đây.

Ví dụ và sử dụng tải xuống Aria2

Ở đây chúng ta sẽ khám phá một số tùy chọn và cách sử dụng tải xuống aria2 hữu ích với các ví dụ của chúng.

Tải xuống từ WEB

Để tải xuống một tệp từ web, hãy thực hiện lệnh dưới dạng.

# aria2c http://releases.ubuntu.com/disco/ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
Tải xuống từ hai nguồn

Để tải xuống nhiều tệp, giả sử hai tệp, sau đó chạy lệnh sau.

# aria2c http://releases.ubuntu.com/disco/ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso http://releases.ubuntu.com/cosmic/ubuntu-18.10-desktop-amd64.iso
Tải xuống bằng hai kết nối

Để tải xuống tệp chỉ bằng hai kết nối trên mỗi máy chủ, sau đó sử dụng tùy chọn -x2 (kết nối 2) như hình dưới đây.

# aria2c -x2 http://releases.ubuntu.com/disco/ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
Tải xuống từ BitTorrent

Để tải xuống tệp torrent, hãy sử dụng lệnh sau.

# aria2c http://releases.ubuntu.com/disco/ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso.torrent
Tải xuống từ Metalink

Để tải xuống tệp metalink, hãy sử dụng lệnh sau.

$ aria2c http://example.org/mylinux.metalink
Tải xuống các URL được tìm thấy trong một tệp văn bản

Để tải xuống danh sách URL được viết trong tệp văn bản có tên downloadurls.txt, hãy sử dụng lệnh sau. URL phải chứa một lần tải xuống trên mỗi dòng trong tệp downloadurls.txt.

# aria2c -i downloadurls.txt
Đặt giới hạn tốc độ tải xuống

Để đặt giới hạn tốc độ tải xuống cho mỗi lần tải xuống, hãy sử dụng tùy chọn sau.

# aria2c –max-download-limit=100K http://releases.ubuntu.com/disco/ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso.torrent

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết nhất về Cách cài đặt Aria2 Command-Line Download Manager trong Linx Aria2. Hướng dẫn này có trả lời câu hỏi của bạn không? Để cho 2error.net biết trong các ý kiến ​​dưới đây.