DNS Máy chủ có nhiều loại như chính, máy chủ, máy chủ, chuyển tiếp và bộ nhớ cache, để kể tên một vài ví dụ, với DNS chỉ dành cho bộ nhớ cache là DNS dễ thiết lập hơn. Vì DNS sử dụng giao thức UDP, nó cải thiện thời gian truy vấn vì nó không yêu cầu xác nhận.

Thiết lập DNS chỉ bộ nhớ cache trong RHEL và CentOS 7
Dòng RHCE : Thiết lập DNS Chỉ Cache trong RHEL và CentOS 7 – Phần 11

Máy chủ DNS chỉ có bộ nhớ cache còn được gọi là trình phân giải, sẽ truy vấn các bản ghi DNS và tìm nạp tất cả các chi tiết DNS từ các máy chủ khác và giữ từng yêu cầu truy vấn trong bộ nhớ cache của nó để sử dụng sau này để khi chúng tôi thực hiện cùng một yêu cầu trong tương lai, nó sẽ phục vụ từ bộ nhớ cache của nó, do đó giảm thời gian phản hồi nhiều hơn.

Nếu bạn đang tìm cách thiết lập DNS Chỉ vào bộ nhớ đệm Máy chủ trong CentOS / RHEL 6, làm theo hướng dẫn này tại đây:

Thiết lập máy chủ tên DNS chỉ lưu vào bộ đệm trong CentOS / RHEL 6

Môi trường thử nghiệm của tôi

 DNS server		:	dns.2errorlocal.com (Red Hat Enterprise Linux 7.1)
Server IP Address	:	192.168.0.18
Client			:	node1.2errorlocal.com (CentOS 7.1)
Client IP Address	:	192.168.0.29

Bước 1: Cài đặt Máy chủ DNS Chỉ Cache trong RHEL / CentOS 7

1. Máy chủ DNS Chỉ Cache, có thể được cài đặt thông qua gói liên kết. Nếu bạn không nhớ tên gói, bạn có thể thực hiện tìm kiếm nhanh tên gói bằng lệnh bên dưới.

 # yum search bind

Gói liên kết DNS tìm kiếm

Gói liên kết DNS tìm kiếm

2. Trong kết quả trên, bạn sẽ thấy một số gói. Từ những thứ đó, chúng ta chỉ cần chọn và cài đặt bindbind-utils bằng cách sử dụng lệnh yum sau.

 # yum install bind bind-utils -y
Cài đặt DNS Bind trong RHEL / CentOS 7

Cài đặt DNS Bind trong RHEL / CentOS 7

Bước 2: Định cấu hình DNS chỉ dành cho bộ nhớ cache trong RHEL / CentOS 7

3. Sau khi các gói DNS được cài đặt, chúng ta có thể tiếp tục và cấu hình DNS. Mở và chỉnh sửa /etc/name.conf bằng trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn. Thực hiện các thay đổi được đề xuất bên dưới (hoặc bạn có thể sử dụng cài đặt của mình theo yêu cầu của bạn).

 listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
allow-query     { localhost; any; };
allow-query-cache       { localhost; any; };

Định cấu hình DNS chỉ dành cho bộ nhớ cache trong CentOS và RHEL 7

Định cấu hình DNS chỉ dành cho bộ nhớ cache trong CentOS và RHEL 7

Các lệnh này hướng dẫn máy chủ DNS lắng nghe trên cổng UDP 53 và cho phép các truy vấn và phản hồi trong bộ nhớ đệm từ máy chủ cục bộ và bất kỳ máy nào khác truy cập máy chủ.

4. Điều quan trọng cần lưu ý là quyền sở hữu của tệp này phải được đặt thành root: được đặt tên và cả nếu SELinux được bật, sau khi chỉnh sửa tệp cấu hình, chúng tôi cần đảm bảo rằng ngữ cảnh của nó được đặt thành named_conf_t như được hiển thị trong Hình 4 (điều tương tự đối với tệp phụ trợ /etc/name.rfc1912.zones):

 # ls -lZ /etc/named.conf
# ls -lZ /etc/named.rfc1912.zones

Nếu không, hãy cấu hình SELinux ngữ cảnh trước khi tiếp tục:

 # semanage fcontext -a -t named_conf_t /etc/named.conf
# semanage fcontext -a -t named_conf_t /etc/named.rfc1912.zones

5. Ngoài ra, chúng tôi cần kiểm tra cấu hình DNS ngay bây giờ để tìm một số lỗi cú pháp trước khi bắt đầu dịch vụ liên kết:

 # named-checkconf /etc/named.conf

6. Sau khi kết quả xác minh cú pháp có vẻ hoàn hảo, hãy khởi động lại được đặt tên để các thay đổi mới có hiệu lực và cũng làm cho dịch vụ tự động bắt đầu khi khởi động hệ thống, sau đó kiểm tra trạng thái của nó:

 # systemctl restart named
# systemctl enable named
# systemctl status named

Định cấu hình và bắt đầu dịch vụ được đặt tên DNS

Định cấu hình và bắt đầu dịch vụ được đặt tên DNS

7. Tiếp theo, mở cổng 53 trên tường lửa.

 # firewall-cmd --add-port=53/udp
# firewall-cmd --add-port=53/udp --permanent

Mở cổng DNS 53 trên tường lửa

Mở cổng DNS 53 trên tường lửa

Bước 3: Chroot Máy chủ DNS Chỉ Cache trong RHEL và CentOS 7

8. Nếu bạn muốn triển khai máy chủ DNS chỉ Cache trong môi trường chroot, bạn cần phải cài đặt gói chroot trên hệ thống và không cần cấu hình thêm vì nó là liên kết cứng mặc định để chroot.

 # yum install bind-chroot -y

Khi gói chroot đã được cài đặt, bạn có thể khởi động lại được đặt tên để các thay đổi mới có hiệu lực:

 # systemctl restart named

9. Tiếp theo, tạo một liên kết tượng trưng (cũng có tên /etc/name.conf) bên trong / var / names / chroot / etc /:

 # ln -s /etc/named.conf /var/named/chroot/etc/named.conf

Bước 4: Định cấu hình DNS trên Máy khách

10. Thêm máy chủ DNS Cache IP 192.168.0.18 làm trình phân giải cho máy khách. Chỉnh sửa / etc / sysconfig / network-scripts / ifcfg-enp0s3 như trong hình sau:

 DNS=192.168.0.18

Định cấu hình DNS trên Máy khách

Định cấu hình DNS trên Máy khách

Và /etc/resolv.conf như sau:

 nameserver 192.168.0.18

11. Cuối cùng đã đến lúc kiểm tra máy chủ bộ nhớ cache của chúng tôi. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng tiện ích đào hoặc lệnh nslookup.

Chọn bất kỳ trang web nào và truy vấn nó hai lần (chúng tôi sẽ sử dụng facebook.com như một ví dụ). Lưu ý rằng với lần thứ hai, truy vấn được hoàn thành nhanh hơn nhiều vì nó đang được phân phát từ bộ nhớ cache.

 # dig facebook.com

Kiểm tra Truy vấn DNS chỉ trong bộ nhớ cache

Kiểm tra Truy vấn DNS chỉ trong bộ nhớ cache

Bạn cũng có thể sử dụng nslookup để xác minh rằng máy chủ DNS đang hoạt động như mong đợi.

 # nslookup facebook.com
Kiểm tra truy vấn DNS với nslookup
Kiểm tra truy vấn DNS với nslookup

Bản tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích cách thiết lập máy chủ chỉ DNS Cache trong Red Hat Enterprise Linux 7 và CentOS 7 và thử nghiệm nó trong máy khách. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới.

Trên đây là thông tin về Cài đặt và cấu hình Máy chủ DNS chỉ sử dụng bộ nhớ đệm trong RHEL / CentOS 7 – Phần 10. Mọi thắc mắc vui lòng hỏi 2error.net trong một bình luận bên dưới. Tôi rất vui khi được giúp đỡ bạn.