ابحث في تطبيق Safari على iPhone

Cách thêm ứng dụng Safari trở lại Màn hình chính trên...

Cũng giống như Thư và Tin nhắn, Safari là một phần của gói ứng dụng được cài đặt sẵn trên iOS và macOS. ...