Tento článek je rozšířením mého předchozího nastavení spouštěcího prostředí PXE na RHEL/CentOS 7 a je zaměřen na to, jak můžete provádět automatické instalace RHEL/CentOS 7 bez nutnosti zásahu uživatele na počítačích bez hlavy pomocí souboru Kickstart načteného z lokální FTP server.

Příprava prostředí pro tento druh instalace již byla zpracována v předchozím tutoriálu ohledně nastavení serveru PXE, jediný chybějící klíč, soubor Kickstart, bude diskutován dále v tomto tutoriálu.

Vícenásobná instalace RHEL/CemtOS 7 pomocí Kickstart

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit přizpůsobení Kickstart že jej můžete dále používat pro více instalací, je ručně provést instalaci RHEL/CentOS 7 a po dokončení procesu instalace zkopírovat soubor s názvem anaconda-ks.cfgkterá sídlí v /root cestu k dostupnému síťovému umístění a zadejte initrd spouštěcí parametr inst.ks=protocol://path/to/kickstart.fileto PXE Menu Configuration File.

Požadavky

  1. Nastavte PXE Network Boot Server na RHEL/CentOS 7

Tento tutoriál a konfigurace souboru Kickstart pokrývá pouze minimální instalaci RHEL/CentOS 7 bez grafické instalace, v podstatě soubor Kikstart vznikl z předchozího postupu minimální instalace RHEL/CentOS 7.

  1. Postup minimální instalace CentOS 7
  2. RHEL 7 Minimální instalační postup

Pokud potřebujete soubor Kickstart, který pokrývá GUI Instalace a konkrétní tabulka oddílů, doporučuji, abyste nejprve provedli přizpůsobitelné
Grafická instalace RHEL/CentOS 7 ve virtualizovaném prostředí a použití, které vyústilo v soubor Kickstart pro budoucí instalace GUI.

Krok 1: Vytvořte a zkopírujte soubor Kiskstart do cesty FTP serveru

1. V prvním kroku přejděte k počítači PXE /root a zkopírujte soubor s názvem anaconda-ks.cfg na Vsftpd výchozí cesta serveru (/var/ftp/pub) – také cesta pro RHEL/CentOS 7 Local Mirror Installation Source nakonfigurováno na PXE network Boot Server – Step 6 (viz článek o nastavení serveru PXE výše).

# cp anaconda-ks.cfg  /var/ftp/pub/
# chmod 755 /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg

2. Po zkopírování souboru jej otevřete ve svém oblíbeném textovém editoru a proveďte následující minimální změny.

# nano /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg
  1. Nahradit –urld s umístěním zdroje síťové instalace: Příklad: –url=ftp://192.168.1.25/pub/
  2. Nahradit network –bootproto dhcp v případě, že jste během procesu instalace ručně nakonfigurovali síťová rozhraní.

Výňatek z toho, jak by mohl vypadat soubor Kickstart, je uveden níže.

#version=RHEL7
# System authorization information
auth --enableshadow --passalgo=sha512

# Use network installation
url --url="ftp://192.168.1.25/pub/"
# Run the Setup Agent on first boot
firstboot --enable
ignoredisk --only-use=sda
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts="us"
# System language
lang en_US.UTF-8

# Network information
network  --bootproto=dhcp --device=eno16777736 --ipv6=auto --activate
network  --hostname=localhost.localdomain
# Root password
rootpw --iscrypted $6$RMPTNRo5P7zulbAR$ueRnuz70DX2Z8Pb2oCgfXv4qXOjkdZlaMnC.CoLheFrUF4BEjRIX8rF.2QpPmj2F0a7iOBM3tUL3tyZNKsDp50
# System services
services --enabled="chronyd"
# System timezone
timezone Europe/Bucharest --isUtc
# System bootloader configuration
bootloader --location=mbr --boot-drive=sda
# Partition clearing information
clearpart --none --initlabel
# Disk partitioning information
part pv.20 --fstype="lvmpv" --ondisk=sda --size=19979
part /boot --fstype="xfs" --ondisk=sda --size=500
volgroup centos --pesize=4096 pv.20
logvol /  --fstype="xfs" --grow --maxsize=51200 --size=1024 --name=root --vgname=centos
logvol swap  --fstype="swap" --size=2048 --name=swap01 --vgname=centos

%packages
@compat-libraries
@core
wget
net-tools
chrony

%end
Konfigurace CentOS Kickstart
Konfigurace Kickstart

Pro pokročilejší možnosti souborů Kickstart a syntaxi neváhejte číst Dokumentace RHEL 7 Kickstart.

3. Než se pokusíte použít tento soubor pro instalační procedury, je důležité ověřit soubor pomocí ksvalidator zahrnuto na Pykickstart, zejména pokud byly provedeny ruční úpravy. Nainstalujte Pykickstart a ověřte svůj soubor Kickstart vydáním následujících příkazů.

# yum install pykickstart
# ksvalidator /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg
Nainstalujte Pykickstart v CentOS
Nainstalujte balíček Pykickstart
Ověřte konfiguraci Kickstart
Ověřte soubory Kickstart

4. Posledním ověřením je zajistit, že soubor Kickstart je přístupný z vašeho zadaného síťového umístění – v tomto případě FTP Local Mirror Installation Source definované následující URL adresou.

ftp://192.168.1.25/pub/
Ověřte FTP Mirror
Ověřte FTP Mirror

Krok 2: Přidejte instalační štítek Kikstart do konfigurace serveru PXE

5. Za účelem přístupu Automatic Installation of RHEL/CentOS 7 z PXE Menu přidejte následující štítek k výchozí konfiguraci souboru PXE.

# nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

Výňatek štítku nabídky PXE.

Pro RHEL 7
label 5
menu label ^5) Install RHEL 7 x64 with Local Repo using Kickstart
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img inst.ks=ftp://192.168.1.25/pub/anaconda-ks.cfg inst.vnc inst.vncpassword=password
Pro CentOS 7
label 5
menu label ^5) Install CentOS 7 x64 with Local Repo using Kickstart
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img inst.ks=ftp://192.168.1.25/pub/anaconda-ks.cfg inst.vnc inst.vncpassword=password
Přidejte Kickstart do nabídky PXE
Přidejte Kickstart do nabídky PXE

Jak můžete vidět z tohoto příkladu, automatickou instalaci lze dohlížet přes VNC heslo (příslušně nahraďte heslo VNC) a soubor Kickstart je umístěn lokálně na serveru PXE a je určen initrd spouštěcí parametr inst.ks= Síťové umístění FTP (pokud používáte jiné instalační metody, jako je HTTP, HTTPS, NFS nebo vzdálené zdroje instalace a soubory Kickstart, nahraďte odpovídajícím způsobem protokol a síťové umístění).

Krok 3: Konfigurace klientů pro automatickou instalaci RHEL/CentOS 7 pomocí Kickstart

6. Chcete-li automaticky nainstalovat RHEL/CentOS 7 a dohlížet na celý proces instalace, zejména na bezhlavých serverech, dejte pokyn svému klientskému počítači z BIOSu
pro zavedení ze sítě počkejte několik sekund a poté stiskněte F8 a Enters, poté vyberte Kickstart z nabídky PXE.

Spouštěcí nabídka PXE
Spouštěcí nabídka PXE

7. Po kernel a ramdisk načte a detekuje soubor Kickstart, instalační proces se automaticky spustí bez nutnosti jakéhokoli zásahu ze strany uživatele. Pokud chcete sledovat proces instalace, připojte se k a VNC klienta z jiného počítače pomocí adresy, kterou vám poskytne instalační program, a vychutnejte si pohled.

Automatická instalace CentOS 7
Automatická instalace OS
Instalace VNC Remote CentOs
Připojte se k VNC
Kickstart Automatická instalace CentOS
Kickstart Automatická instalace OS

8. Po dokončení procesu instalace se přihlaste do nově nainstalovaného systému pomocí root účet a heslo použité při předchozí instalaci (t
ten, který jste zkopírovali ze souboru Kickstart) a spuštěním změňte heslo uživatele root passwd.

Připojte se k nově nainstalovanému serveru
Připojte se k nově nainstalovanému serveru

To je vše! Automatic Kickstart instalace nabízí mnoho výhod pro systémové administrátory v prostředích, kdy musí provádět instalace systému na více počítačích současně, v krátkém časovém období, aniž by museli ručně zasahovat do procesu instalace.