Ten artykuł jest rozszerzeniem mojej poprzedniej konfiguracji środowiska rozruchowego PXE na RHEL/CentOS 7 i skupia się na tym, jak wykonać automatyczne instalacje RHEL/CentOS 7 bez konieczności interwencji użytkownika na komputerach bez nagłówka przy użyciu pliku Kickstart odczytanego z lokalny serwer FTP.

Przygotowanie środowiska do tego rodzaju instalacji zostało już przetworzone w poprzednim samouczku dotyczącym konfiguracji serwera PXE, jedyny brakujący klucz, plik Kickstart, zostanie omówiony w dalszej części tego samouczka.

Instalacja wielu systemów RHEL/CemtOS 7 za pomocą Kickstart

Najprostszy sposób na stworzenie personalizacji Kickstart że można go dalej używać w przypadku wielu instalacji, należy ręcznie wykonać instalację RHEL/CentOS 7 i skopiować, po zakończeniu procesu instalacji, plik o nazwie anaconda-ks.cfgktóry znajduje się w /root ścieżkę do dostępnej lokalizacji sieciowej i określ initrd parametr rozruchowy inst.ks=protocol://path/to/kickstart.fileto PXE Menu Configuration File.

Wymagania

  1. Skonfiguruj sieciowy serwer rozruchowy PXE na RHEL/CentOS 7

Ten samouczek i konfiguracja pliku Kickstart obejmują tylko minimalną instalację RHEL/CentOS 7 bez instalacji graficznej, zasadniczo plik Kikstart wynika z poprzedniej procedury minimalnej instalacji RHEL/CentOS 7.

  1. Minimalna procedura instalacji CentOS 7
  2. Minimalna procedura instalacji RHEL 7

Jeśli potrzebujesz pliku Kickstart, który obejmuje GUI Instalacja i konkretna tabela partycji, sugeruję, abyś najpierw wykonał konfigurowalny
Graficzna instalacja RHEL/CentOS 7 w środowisku zwirtualizowanym i użycie pliku Kickstart dla przyszłych instalacji GUI.

Krok 1: Utwórz i skopiuj plik Kiskstart na ścieżkę serwera FTP

1. W pierwszym kroku przejdź do swojej maszyny PXE /root i skopiuj plik o nazwie anaconda-ks.cfg do Vsftpd domyślna ścieżka serwera (/var/ftp/pub) – także ścieżka dla RHEL/CentOS 7 Local Mirror Installation Source skonfigurowany na PXE network Boot Server – Step 6 (patrz artykuł dotyczący konfiguracji serwera PXE powyżej).

# cp anaconda-ks.cfg  /var/ftp/pub/
# chmod 755 /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg

2. Po skopiowaniu pliku otwórz go za pomocą ulubionego edytora tekstu i wprowadź następujące minimalne zmiany.

# nano /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg
  1. Zastępować –urld z lokalizacją źródła instalacji sieciowej: Np.: –url=ftp://192.168.1.25/pub/
  2. Zastępować network –bootproto dhcp w przypadku ręcznego skonfigurowania interfejsów sieciowych podczas procesu instalacji.

Poniżej przedstawiono fragment, jak może wyglądać plik Kickstart.

#version=RHEL7
# System authorization information
auth --enableshadow --passalgo=sha512

# Use network installation
url --url="ftp://192.168.1.25/pub/"
# Run the Setup Agent on first boot
firstboot --enable
ignoredisk --only-use=sda
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts="us"
# System language
lang en_US.UTF-8

# Network information
network  --bootproto=dhcp --device=eno16777736 --ipv6=auto --activate
network  --hostname=localhost.localdomain
# Root password
rootpw --iscrypted $6$RMPTNRo5P7zulbAR$ueRnuz70DX2Z8Pb2oCgfXv4qXOjkdZlaMnC.CoLheFrUF4BEjRIX8rF.2QpPmj2F0a7iOBM3tUL3tyZNKsDp50
# System services
services --enabled="chronyd"
# System timezone
timezone Europe/Bucharest --isUtc
# System bootloader configuration
bootloader --location=mbr --boot-drive=sda
# Partition clearing information
clearpart --none --initlabel
# Disk partitioning information
part pv.20 --fstype="lvmpv" --ondisk=sda --size=19979
part /boot --fstype="xfs" --ondisk=sda --size=500
volgroup centos --pesize=4096 pv.20
logvol /  --fstype="xfs" --grow --maxsize=51200 --size=1024 --name=root --vgname=centos
logvol swap  --fstype="swap" --size=2048 --name=swap01 --vgname=centos

%packages
@compat-libraries
@core
wget
net-tools
chrony

%end
Konfiguracja kickstartu CentOS
Konfiguracja Kickstart

Aby uzyskać bardziej zaawansowane opcje i składnię plików Kickstart, przeczytaj Dokumentacja RHEL 7 Kickstart.

3. Przed próbą użycia tego pliku do procedur instalacyjnych ważne jest, aby zweryfikować plik za pomocą ksvalidator zawarte na Pykickstart, zwłaszcza jeśli dokonano ręcznych dostosowań. zainstalować Pykickstart i zweryfikuj swój plik Kickstart, wydając następujące polecenia.

# yum install pykickstart
# ksvalidator /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg
Zainstaluj Pykickstart w CentOS
Zainstaluj pakiet Pykickstart
Sprawdź konfigurację Kickstart
Zweryfikuj pliki kickstart

4. Ostatnią weryfikacją jest upewnienie się, że plik Kickstart jest dostępny z określonej lokalizacji sieciowej – w tym przypadku FTP Local Mirror Installation Source zdefiniowany przez następujący adres URL.

ftp://192.168.1.25/pub/
Zweryfikuj serwer FTP
Zweryfikuj serwer FTP

Krok 2: Dodaj etykietę instalacyjną Kikstart do konfiguracji serwera PXE

5. Aby uzyskać dostęp Automatic Installation of RHEL/CentOS 7 z PXE Menu dodaj następującą etykietę do domyślnej konfiguracji pliku PXE.

# nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

Fragment etykiety menu PXE.

Dla RHEL 7
label 5
menu label ^5) Install RHEL 7 x64 with Local Repo using Kickstart
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img inst.ks=ftp://192.168.1.25/pub/anaconda-ks.cfg inst.vnc inst.vncpassword=password
Dla CentOS 7
label 5
menu label ^5) Install CentOS 7 x64 with Local Repo using Kickstart
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img inst.ks=ftp://192.168.1.25/pub/anaconda-ks.cfg inst.vnc inst.vncpassword=password
Dodaj Kickstart do menu PXE
Dodaj Kickstart do menu PXE

Jak widać na tym przykładzie, automatyczna instalacja może być nadzorowana przez VNC hasło (odpowiednio zastąp hasło VNC), a plik Kickstart znajduje się lokalnie na serwerze PXE i jest określony przez initrd parametr rozruchowy inst.ks= Lokalizacja sieciowa FTP (odpowiednio zastąp protokół i lokalizację sieciową, jeśli używasz innych metod instalacji, takich jak HTTP, HTTPS, NFS lub zdalne źródła instalacji i pliki Kickstart).

Krok 3: Skonfiguruj klientów do automatycznej instalacji RHEL/CentOS 7 za pomocą Kickstart

6. Aby automatycznie zainstalować RHEL/CentOS 7 i nadzorować cały proces instalacji, zwłaszcza na serwerach bezgłowych, poinstruuj komputer kliencki z systemu BIOS
aby uruchomić komputer z sieci, poczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij F8 oraz Enters, a następnie wybierz Kickstart z menu PXE.

Menu uruchamiania PXE
Menu uruchamiania PXE

7. Po kernel oraz ramdisk ładuje i wykrywa plik Kickstart, proces instalacji rozpoczyna się automatycznie bez konieczności interwencji ze strony użytkownika. Jeśli chcesz obejrzeć proces instalacji, połącz się z VNC klienta z innego komputera, korzystając z adresu podanego przez instalatora i ciesz się widokiem.

Automatyczna instalacja CentOS 7
Automatyczna instalacja systemu operacyjnego
Zdalna instalacja CentOs VNC
Połącz z VNC
Kickstart Automatyczna instalacja CentOS
Kickstart Automatyczna instalacja systemu operacyjnego

8. Po zakończeniu procesu instalacji zaloguj się do nowo zainstalowanego systemu za pomocą root konto i hasło użyte podczas poprzedniej instalacji (
ten, z którego skopiowałeś plik Kickstart) i zmień hasło roota klienta, uruchamiając passwd.

Połącz się z nowym zainstalowanym serwerem
Połącz się z nowym zainstalowanym serwerem

To wszystko! Automatic Kickstart instalacje oferują wiele korzyści dla administratorów systemów w środowiskach, w których muszą przeprowadzać instalacje systemu na wielu komputerach w tym samym czasie, w krótkim czasie, bez konieczności ręcznej ingerencji w proces instalacji.