Tento článok je rozšírením môjho predchádzajúceho nastavenia spúšťacieho prostredia PXE na RHEL/CentOS 7 a je zameraný na to, ako môžete vykonávať automatické inštalácie RHEL/CentOS 7 bez potreby zásahu používateľa na počítačoch bez hlavy pomocou súboru Kickstart načítaného z lokálny FTP server.

Príprava prostredia na tento druh inštalácie už bola spracovaná v predchádzajúcom návode týkajúcom sa nastavenia servera PXE, jediný chýbajúci kľúč, súbor Kickstart, bude diskutovaný ďalej v tomto návode.

Viacnásobná inštalácia RHEL/CemtOS 7 pomocou Kickstart

Najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť prispôsobenie Kickstart že ho môžete ďalej použiť pre viaceré inštalácie, je manuálne vykonať inštaláciu RHEL/CentOS 7 a po dokončení procesu inštalácie skopírovať súbor s názvom anaconda-ks.cfgktorá sídli v /root cestu k dostupnému sieťovému umiestneniu a zadajte initrd boot parameter inst.ks=protocol://path/to/kickstart.fileto PXE Menu Configuration File.

Požiadavky

  1. Nastavte PXE Network Boot Server na RHEL/CentOS 7

Tento návod a konfigurácia súboru Kickstart pokrýva iba minimálnu inštaláciu RHEL/CentOS 7 bez grafickej inštalácie, v podstate súbor Kikstart je výsledkom predchádzajúceho postupu minimálnej inštalácie RHEL/CentOS 7.

  1. Postup minimálnej inštalácie CentOS 7
  2. Postup minimálnej inštalácie RHEL 7

Ak potrebujete súbor Kickstart, ktorý pokrýva GUI Inštalácia a konkrétna tabuľka oddielov, navrhujem, aby ste najskôr vykonali prispôsobiteľné
Grafická inštalácia RHEL/CentOS 7 vo virtualizovanom prostredí a použitie, ktoré viedlo k súboru Kickstart pre budúce inštalácie GUI.

Krok 1: Vytvorte a skopírujte súbor Kiskstart na cestu FTP servera

1. V prvom kroku prejdite na váš počítač PXE /root a skopírujte súbor s názvom anaconda-ks.cfg do Vsftpd predvolená cesta servera (/var/ftp/pub) – aj cesta pre RHEL/CentOS 7 Local Mirror Installation Source nakonfigurované na PXE network Boot Server – Step 6 (pozrite si článok o nastavení servera PXE vyššie).

# cp anaconda-ks.cfg  /var/ftp/pub/
# chmod 755 /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg

2. Po skopírovaní súboru ho otvorte vo svojom obľúbenom textovom editore a vykonajte nasledujúce minimálne zmeny.

# nano /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg
  1. Nahradiť –urld s umiestnením zdroja sieťovej inštalácie: Príklad: –url=ftp://192.168.1.25/pub/
  2. Nahradiť network –bootproto dhcp v prípade, že ste v procese inštalácie manuálne nakonfigurovali sieťové rozhrania.

Výňatok z toho, ako môže súbor Kickstart vyzerať, je uvedený nižšie.

#version=RHEL7
# System authorization information
auth --enableshadow --passalgo=sha512

# Use network installation
url --url="ftp://192.168.1.25/pub/"
# Run the Setup Agent on first boot
firstboot --enable
ignoredisk --only-use=sda
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts="us"
# System language
lang en_US.UTF-8

# Network information
network  --bootproto=dhcp --device=eno16777736 --ipv6=auto --activate
network  --hostname=localhost.localdomain
# Root password
rootpw --iscrypted $6$RMPTNRo5P7zulbAR$ueRnuz70DX2Z8Pb2oCgfXv4qXOjkdZlaMnC.CoLheFrUF4BEjRIX8rF.2QpPmj2F0a7iOBM3tUL3tyZNKsDp50
# System services
services --enabled="chronyd"
# System timezone
timezone Europe/Bucharest --isUtc
# System bootloader configuration
bootloader --location=mbr --boot-drive=sda
# Partition clearing information
clearpart --none --initlabel
# Disk partitioning information
part pv.20 --fstype="lvmpv" --ondisk=sda --size=19979
part /boot --fstype="xfs" --ondisk=sda --size=500
volgroup centos --pesize=4096 pv.20
logvol /  --fstype="xfs" --grow --maxsize=51200 --size=1024 --name=root --vgname=centos
logvol swap  --fstype="swap" --size=2048 --name=swap01 --vgname=centos

%packages
@compat-libraries
@core
wget
net-tools
chrony

%end
Konfigurácia Kickstart CentOS
Konfigurácia Kickstart

Ak chcete získať pokročilejšie možnosti súboru Kickstart a syntax, neváhajte a prečítajte si RHEL 7 Kickstart dokumentácia.

3. Predtým, ako sa pokúsite použiť tento súbor na inštalačné procedúry, je dôležité, aby ste súbor overili pomocou ksvalidator zahrnuté na Pykickstart, najmä ak boli vykonané manuálne prispôsobenia. Inštalácia Pykickstart a overte svoj súbor Kickstart vydaním nasledujúcich príkazov.

# yum install pykickstart
# ksvalidator /var/ftp/pub/anaconda-ks.cfg
Nainštalujte Pykickstart v CentOS
Nainštalujte balík Pykickstart
Overte konfiguráciu Kickstart
Overte súbory Kickstart

4. Posledným overením je zabezpečiť, aby bol súbor Kickstart dostupný z vášho zadaného sieťového umiestnenia – v tomto prípade FTP Local Mirror Installation Source definovaná nasledujúcou URL adresou.

ftp://192.168.1.25/pub/
Overte FTP Mirror
Overte FTP Mirror

Krok 2: Pridajte inštalačný štítok Kikstart do konfigurácie servera PXE

5. Ak chcete získať prístup Automatic Installation of RHEL/CentOS 7 od PXE Menu pridajte nasledujúci štítok do predvolenej konfigurácie súboru PXE.

# nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

Výňatok štítku menu PXE.

Pre RHEL 7
label 5
menu label ^5) Install RHEL 7 x64 with Local Repo using Kickstart
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img inst.ks=ftp://192.168.1.25/pub/anaconda-ks.cfg inst.vnc inst.vncpassword=password
Pre CentOS 7
label 5
menu label ^5) Install CentOS 7 x64 with Local Repo using Kickstart
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img inst.ks=ftp://192.168.1.25/pub/anaconda-ks.cfg inst.vnc inst.vncpassword=password
Pridajte Kickstart do ponuky PXE
Pridajte Kickstart do ponuky PXE

Ako môžete vidieť z tohto príkladu, automatickú inštaláciu je možné kontrolovať cez VNC heslo (podľa toho nahraďte heslo VNC) a súbor Kickstart sa nachádza lokálne na serveri PXE a je špecifikovaný initrd boot parameter inst.ks= Sieťové umiestnenie FTP (ak používate iné spôsoby inštalácie, ako napríklad HTTP, HTTPS, NFS alebo vzdialené zdroje inštalácie a súbory Kickstart, nahraďte príslušným spôsobom protokol a sieťové umiestnenie).

Krok 3: Nakonfigurujte klientov na automatickú inštaláciu RHEL/CentOS 7 pomocou Kickstart

6. Ak chcete automaticky nainštalovať RHEL/CentOS 7 a dohliadať na celý proces inštalácie, najmä na bezhlavých serveroch, povedzte svojmu klientskemu počítaču z BIOSu
ak chcete zaviesť systém zo siete, počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte F8 a Enters, potom vyberte Kickstart z ponuky PXE.

Bootovacia ponuka PXE
Bootovacia ponuka PXE

7. Po kernel a ramdisk načíta a deteguje súbor Kickstart, proces inštalácie sa automaticky spustí bez potreby akéhokoľvek zásahu zo strany používateľa. Ak chcete sledovať proces inštalácie, pripojte sa k a VNC klienta z iného počítača pomocou adresy, ktorú vám poskytne inštalačný program, a vychutnajte si zobrazenie.

Automatická inštalácia CentOS 7
Automatická inštalácia OS
Inštalácia VNC Remote CentOs
Pripojte sa k VNC
Kickstart Automatická inštalácia CentOS
Kickstart Automatická inštalácia OS

8. Po dokončení procesu inštalácie sa prihláste do novo nainštalovaného systému pomocou root účet a heslo použité pri predchádzajúcej inštalácii (t
ten, ktorý ste skopírovali zo súboru Kickstart) a spustením zmeňte heslo používateľa root passwd.

Pripojte sa k novému nainštalovanému serveru
Pripojte sa k novému nainštalovanému serveru

To je všetko! Automatic Kickstart inštalácie ponúkajú veľké množstvo výhod pre systémových administrátorov v prostrediach, že musia vykonávať inštalácie systému na viacerých počítačoch súčasne, v krátkom čase, bez potreby manuálneho zasahovania do procesu inštalácie.