MariaDB är ett populärt hanteringssystem för relationsdatabas med öppen källkod (RDBMS) gjord av de ursprungliga utvecklarna av MySQL. Det är ett snabbt, skalbart och robust databassystem, med ett rikt ekosystem av lagringsmotorer, plugins och många andra verktyg som tillhandahåller ett SQL-gränssnitt för åtkomst till data.

MariaDB är en förbättrad, drop-in ersättning för MySQL används av organisationer och företag som Wikipedia, WordPress.com, Google och många andra.

I den här korta artikeln kommer vi att visa dig hur du installerar och säkrar en MariaDB server in Debian 10.

Krav:

 1. Installera en Debian 10 (Buster) Minimal Server

Obs: Om du använder systemet som en icke-administrativ användare, använd kommandot sudo för att få root-behörighet och om du har MySQL installerat och igång, stoppa det och inaktivera det innan du fortsätter.

Installera MariaDB Server i Debian 10

Du kan installera MariaDB serverpaket från Debian officiella arkiv genom att köra följande kommando, som installerar MariaDB-servern, klienten och alla dess beroenden.

# apt install mariadb-server
Installera MariaDB i Debian 10

Det är en vanlig praxis inom Debian och dess derivat som t.ex Ubuntu för att automatiskt starta och aktivera demoner via systemd, direkt efter att de har installerats. Detsamma gäller för MariaDB.

Du kan kontrollera om MariaDB är igång med följande systemctl-kommando.

# systemctl status mariadb 
Kontrollera MariaDB Status
Kontrollera MariaDB Status

Dessutom måste du också känna till andra vanliga kommandon för att hantera MariaDB-tjänsten under systemdsom inkluderar kommandon för att starta, starta om, stoppa och ladda om MariaDB-tjänsten som visas.

# systemctl start mariadb
# systemctl restart mariadb
# systemctl stop mariadb
# systemctl reload mariadb

Säkra MariaDB Server i Debian 10

De MariaDB installationsprocessen innebär att säkra standardinstallationen och det kan göras genom att köra mysql_secure_installation shell script, vilket gör att du kan lägga till lite extra säkerhet till din MariaDB-instans genom att:

 • Ange ett lösenord för root-konton.
 • Inaktiverar fjärrrotinloggning.
 • Ta bort de anonyma användarkontona.
 • Ta bort testdatabasen, som som standard kan nås av anonyma användare.
 • Och omladdningsprivilegier.

För att anropa säkerhetsskriptet, kör följande kommando och svara på frågorna som visas i följande skärmdump.

Säker MariaDB i Debian 10
Säker MariaDB i Debian 10

När du har säkrat din MariaDB-installation kan du ansluta till mysql shell använda root-användarlösenordet.

# mysql -u root -p 

För att skapa en databas med namnet ”my_test_db” och en användare som heter ”test_user” fullständiga privilegier för att hantera databasen kör följande SQL-kommandon.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE my_test_db;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON my_test_db.* TO 'test_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'test_user_pass_here' WITH GRANT OPTION;
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> exit;
Skapa databas och användare med rättigheter
Skapa databas och användare med rättigheter

Efter att ha skapat en ny databas och databasanvändare, försök att komma åt MariaDB-skalet med det nya användarkontot och visa alla databaser som tilldelats användaren enligt följande.

# mysql -u test_user -p
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
Markera Ny databasanvändare
Markera Ny databasanvändare

Du kanske också vill läsa dessa användbara följande artiklar om MariaDB.

 1. Lär dig MySQL / MariaDB för nybörjare – del 1
 2. Lär dig hur du använder flera funktioner i MySQL och MariaDB – Del 2
 3. 12 MySQL/MariaDB Säkerhet Best Practices för Linux
 4. Hur man säkerhetskopierar/återställer MySQL/MariaDB och PostgreSQL med hjälp av verktygen ”Automysqlbackup” och ”Autopostgresqlbackup”
 5. Användbara tips för att felsöka vanliga fel i MySQL

Det var allt för nu! I den här guiden visade vi hur man installerar och säkrar en MariaDB-server i en Debian 10 minimal serverinstallation. Använd kommentarsformuläret nedan för att nå oss för frågor eller information som du vill dela med oss ​​av.